LOGO stránek

English version this page

Tato stránka aktualizována: 13.03.2005

BraMo 4.0

Schéma BraMo 4 (klikni pro větší náhled).

BraMo 4 je modul k mobilnímu telefonu (pager), pomocí kterého je možno realizovat dálkový dohled. Má čtyři vstupy a čtyři výstupy. Pokud dojde k aktivaci jednoho ze vstupů, odešle brána přes mobilní telefon určenou SMS zprávu. Lze také na výstup brány připojit např. relé a SMS zprávou z jiného MT toto relé ovládat. Bližší popis funkce brány bude vždy popsán u příslušného programu pro procesor. Je to proto že právě program procesoru rozhoduje o funkci zařízení.

BraMo 3.0 je možno použít jako výstup alarmu, nebo hlídat stav nějakého vzdáleného zařízení. Lze ho také použít jako elektronického zámku ovládaného z MT (není potřeba klávesnice - skrytý zámek) atd, atd. Na obrázku je schéma brány (kliknout pro větší náhled). Můžete si ho také stáhnout ve formátu "*.sch" pro Eaglo .

Stručný popis

Vstupy VST1 až VST4 se aktivují propojením na 0V. Výstupy VYST1 až VYST4 jsou typu otevřený kolektor, což je výhodné pro připojení relé. Brána je s mobilním telefonem (MT) propojena přes konektor SV1 kabelem, který najdete na této stránce. Jumper JP2 slouží k volbě nabíjení MT. Při jeho přemostění začne MT nabíjet. Je však třeba, aby byl stabilizátor IC2 doplněn chladičem, protože přes něj poteče větší proud. LED dioda D1 slouží k indikaci připojení MT.Upozornění: Při spuštění je potřeba nejdříve zapnout bránu a potom k ní připojit zapnutý mobilní telefon. Jinak by mohlo dojít k "zakousnutí" SW brány, nebo MT. S toho důvodu také doporučuji zálohovat napájení brány. MT je zálohovaný svým vlastním akumulátorem. Při zachování těchto zásad bude chod brány bezchybný. Jumpery JP1 a JP3 zatím nemají žádnou funkci. Pokud se to změní, bude to zmíněno v popisu příslušného programu.

Pomůcka při oživování brány

Občas jste mně psali že máte problémy s oživením brány. Proto zde popíšu některé stavy či postupy, které je vhodné vyzkoušet, pokud nebude brána fungovat. Nejvíce problémů máte s tím, že při připojení MT k bráně se nerozsvítí LED D1 (signalizuje připojení a komunikaci s MT) a brána je samozřejmě nefunkční. Test na připojení MT dělá procesor jako první věc, proto je problém pravděpodobně právě v procesoru. Nejdříve si zkontrolujte napájení procesoru (+5V). Pokud je v pořádku změřte napětí na Tx procesoru (RA1) - musí být v log. úrovni H. Pokud není, tak zkontrolujte jestli kmitá oscilátor. Nejlépe je použít osciloskop, nebo čítač. Měřte na vývodu OSC2, protože tam je výstup vnitřního hradla oscilátoru. Jestliže na TX bude log. H, změřte napětí na RX procesoru (RA0), tam by měla být log. L. Potom připojte k bráně mobilní telefon a na RX musí naběhnout log. H. Pokud tomu tak není je třeba zkontrolovat propojení brány s MT. Nezapomenout na zanešené kontakty MT. Log. H na RX procesoru totiž produkuje TX výstup MT. Jestli je zatím vše jak má být a LED-ka nesvítí, je nutno provést kontrolu komunikace brány s MT. Po připojení MT se objeví na RX brány log. H a na základě toho procesor vygeneruje povel "AT" a čeká na odpověď z MT, kterou musí mobil také vygenerovat. Tento proces lze orientačně zkontrolovat osciloskopem, kdy zjistíte jestli se na jeho obrazovce "nekmitne" nějaký průběh (digitální osciloskop skýtá větší možnosti, ale ten asi moc lidí mít nebude). Lepší kontrolu umožňuje připojení terminálu, který vám přímo vypíše generované průběhy (PC + program terminál + rozhraní 232/5V). Testování komunikačního procesu se lze vyhnout. Pokud si přes terminál nejdříve zkontrolujete schopnost MT reagovat na AT příkazy a budete mít dobře zapojenou bránu s kabelem, musí vám to fungovat. Tento popis je spíše stručný, takže pokud vám něco nebude jasné, napište. Popis léčení dalších závad zatím neuvádím, protože se v podstatě jiné, vážnější závady nevyskytovaly (vycházím z vašich dotazů). Pokud se nějaká další, častější závada bude objevovat, uveřejním zde další popis "léčení".

DPS 1 pro BraMo 4

Rozložení součástek na DPS pro BraMo 4.    Strana spojů DPS pro BraMo 4.    Strana součástek DPS pro BraMo 4.

Ke stažení deska plošných spojů ve formátu *.brd pro Eagle.

DPS 2 pro BraMo 4

Autor: Luboš Rückl
E-mail: lubos.ruckl@quick.cz

Tento plošný spoj nejlépe vystihují slova autora:
Navrhl jsem jiný plošný spoj, který je menší než originál a hlavně je jednostranný. Zároveň jsem mírně upravil zapojení. Přikládám soubory pro Eagle 4.
Změny oproti originálu:
a) Svorkovnice má jiné pořadí svorek.
Důvod: jednodušší plošný spoj
b) Rezistor a Zenerova dioda 3V nejsou součástí kabelu, ale jsou na desce včetně jumperu, kterým se dá Zenerova dioda zařadit nebo vyřadit.
Důvod: jednodušší kabel

DPS - strana spojů (klikni pro větší náhled)    DPS - rozložení součástek (klikni pro větší náhled)    Schéma (klikni pro větší náhled)

Ke stažení deska plošných spojů a schéma ve formátu pro Eagle (*.brd, *.sch).

V galerii se můžete podívat na fotku BraMo 4 postavenou na tomto plošném spoji.

DPS 3 pro BraMo 4

Autor: Tomáš Chalúpek
E-mail: tomas.chalupek@oskar.cz

DPS - strana spojů (klikni pro větší náhled)    DPS - rozložení součástek (klikni pro větší náhled)    Schéma (klikni pro větší náhled)

Ke stažení deska plošných spojů a schéma ve formátu pro Eagle verze 3.54r1 (*.brd, *.sch).

Programy pro procesor brány BraMo 4

Program 4.04

***SIEMENS***
Odzkoušeno s: S35 v. SW 05, C35i v. 13, pravděpodobně bude fungovat i s dalšími Siemensi viz. tabulka vhodných telefonů.
Programovat s: WDT = OFF, OSC = XT
Funkce: brána s tímto programem, pracuje se všemi čtyřmi vstupy a všemi čtyřmi výstupy. Po připojení MT se rozsvítí LED D1. Při aktivaci některého vstupu (připojením na 0V) se odešle SMS zpráva, uložená na příslušném místě v MT. Před ukládáním SMS zpráv do MT si všechny předchozí vymažte. V MT musí být jen ty SMSky co tam pro funkci brány potřebujete. Zprávu uložíte do MT tímto postupem: v menu nalistujete -zprávy / napsat zprávu / vytvořit.nový text- a napíšete příslušný text. Potvrdíte -OK- a zvolíte -poslat text-. Napíšete tel. číslo na které bude SMS odesílána a potvrdíte -OK-. Potom místo volby -poslat- zvolíte -uložit- a je to. Zvolte pořadí ukládání těchto SMS tak, aby odpovídalo příslušným vstupům. Při příjmu SMS zprávy na MT, která je v určitém tvaru, dojde k sepnutí příslušného výstupu.

VST1 - odešle SMS uloženou v paměti na pozici č. 1
VST2 - odešle SMS uloženou v paměti na pozici č. 2
VST3 - odešle SMS uloženou v paměti na pozici č. 3
VST4 - odešle SMS uloženou v paměti na pozici č. 4
VYST1 - sepne při příjmu SMSky s textem BM4-Z1 a vypne při příjmu SMSky s textem BM4-V1
VYST2 - sepne při příjmu SMSky s textem BM4-Z2 a vypne při příjmu SMSky s textem BM4-V2
VYST3 - sepne při příjmu SMSky s textem BM4-Z3 a vypne při příjmu SMSky s textem BM4-V3
VYST4 - sepne při příjmu SMSky s textem BM4-Z4 a vypne při příjmu SMSky s textem BM4-V4

Při využití této brány je potřeba počítat s tím, že při sepnutí více vstupů najednou, je procesor testuje postupně, a na každý následující vstup si "sáhne" až po odbavení předchozího. Odbavení jednoho, aktivovaného vstupu trvá cca 4 sekundy. Vybavení jednotlivých vstupů se taky může zdržet o dobu nutnou ke zpracování příchozí SMS. Z toho všeho vyplívá že vstupy nelze využít k monitorování krátkých stavů! Příchozí SMS zprávy testuje po, asi 15 sekundách (pokud se procesor nezdrží odesíláním SMS při vybavování vstupů).

Program 4.03

***ERICSSON***
Odzkoušeno s: E768 (verze SW telefonu 990317 1747)
Programovat s: WDT = OFF, OSC = XT
Funkce: je stejná jako u programu 4.01. Navíc však umí odpovídat na přijatou řídící SMSku. To znamená, že pokud brána přijme platnou řídící SMS zprávu, např. BM4-Z1 (zapnutí výstupu 1), tak automaticky odešle zpět SMSku jako potvrzení bezchybného zpracování povelu. Pro zprávnou funkci je potřeba do mobilního telefonu, na SIM kartu, uložit další, pátou, SMS zprávu s textem např. "potvrzení zpracování řídící SMS". Postup uložení je stejný jako u ostatních zpráv.

Program 4.02

***SIEMENS***
Odzkoušeno s: C35 v. SW 13, C10, S25, C45 firmware 06
Programovat s: WDT = OFF, OSC = XT
Funkce: brána s tímto programem, pracuje se všemi čtyřmi vstupy a jedním výstupem. Po připojení MT se rozsvítí LED D1. Při aktivaci některého vstupu (připojením na 0V) se odešle SMS zpráva, uložená na příslušném místě v MT. Před ukládáním SMS zpráv do MT si všechny předchozí vymažte. V MT musí být jen ty SMSky co tam pro funkci brány potřebujete. Zprávu uložíte do MT tímto postupem: v menu nelistujete -zprávy / napsat zprávu / vytv.nový text- a napíšete příslušný text. Potvrdíte -OK- a zvolíte -poslat text-. Napíšete tel. číslo na které bude SMS odesílána a potvrdíte -OK-. Potom místo volby -poslat- zvolíte -uložit- a je to. Zvolte pořadí ukládání těchto SMS tak, aby odpovídalo příslušným vstupům. Při příjmu SMS zprávy na MT, která je v určitém tvaru, dojde k sepnutí výstupu.

VST1 - odešle SMS uloženou v paměti na pozici č. 1
VST2 - odešle SMS uloženou v paměti na pozici č. 2
VST3 - odešle SMS uloženou v paměti na pozici č. 3
VST4 - odešle SMS uloženou v paměti na pozici č. 4
VYST1 - sepne při příjmu SMSky s textem BM4-Z1
VYST1 - vypne při příjmu SMSky s textem BM4-V1

Při využití této brány je potřeba počítat s tím, že při sepnutí více vstupů najednou, je procesor testuje postupně, a na každý následující vstup si "sáhne" až po odbavení předchozího. Odbavení jednoho, aktivovaného vstupu trvá cca 4 sekundy. Příchozí SMS zprávy testuje po, asi 15 sekundách (pokud se procesor nezdrží odesíláním SMS).

Program 4.01

***ERICSSON***
Odzkoušeno s: E768 v. SW 990317 1747
Programovat s: WDT = OFF, OSC = XT
Funkce: brána s tímto programem, pracuje se všemi čtyřmi vstupy a jedním výstupem. Po připojení MT se rozsvítí LED D1.Při aktivaci některého vstupu (připojením na 0V) se odešle SMS zpráva,uloženána příslušném místě na SIM kartě. Zprávu uložíte na SIM kartu např. tak, že ji nejdříve v MT napíšete a odešlete na požadované číslo. Ještě v průběhu odesílání ji přerušte (ušetříte kredit). Potom SMSku v MT nalistujete a uložte na SIM kartu. Zvolte pořadí ukládání těchto SMS tak, aby odpovídalo příslušným vstupům. Při příjmu SMS zprávy na MT, která je v určitém tvaru, dojde k sepnutí výstupu.

VST1 - odešle SMS uloženou v paměti (SIM) na pozici č. 1
VST2 - odešle SMS uloženou v paměti (SIM) na pozici č. 2
VST3 - odešle SMS uloženou v paměti (SIM) na pozici č. 3
VST4 - odešle SMS uloženou v paměti (SIM) na pozici č. 4
VYST1 - sepne při příjmu SMSky s textem BM4-Z1
VYST1 - vypne při příjmu SMSky s textem BM4-V1

Při využití této brány je potřeba počítat s tím, že při sepnutí více vstupů najednou, je procesor testuje postupně, a na každý následující vstup si "sáhne" až po odbavení předchozího. Odbavení jednoho, aktivovaného vstupu trvá cca 4 sekundy. Příchozí SMS zprávy testuje po, asi 15 sekundách (pokud se procesor nezdrží odesíláním SMS).

Zapojení kabelů mezi bránou a MT

Kabelpro C35...

návrat na hlavní stránku  |  E-MAIL  | tato stránka založena: 12.6.2002 | © Amnez | Osobní stránky autora |