LOGO stránek tato stránka aktualizována: 15.7.2003

BraMo 2.0

Schéma brány

Schéma BraMo 2 (klikni pro větší náhlad).
Ve schématu byly provedeny drobné úpravy (22.7.2001).
Doplněny R46 a R47.
Úprava obvodu C20, D13, R45, R48
Změna hodnoty R44.

Zde je ke stažení schéma ve formátu *.sch pro Eagle.

A tady si můžete stáhnout seznam součástek pro BraMo 2xx.

Popis vstupů a výstupů brány

KTL1:
pro připojení pevné linky.
KTL2:
pro připojení domovního telefonu.
SV1:
pin1 - st 9V z napájecího zdroje.
pin2 - 0V z napájecího zdroje.
pin3 - st 36V z napájecího zdroje.
SV4:
pin1 - 0V
pin2 - vstup pro externí spínač (například od alarmu). Spíná proti 0V.
pin3 - vstup pro kladné napětí z nabíječe mobilu.
SV3:
vstupy a výstupy k mobilnímu telefonu (popis je ve schématu).
SV2:
rozhraní pro případné HW rozšíření brány.

Úprava BraMo 2 pro provoz bez "pevné" linky

Často si píšete o informaci jak používat tuto bránu pro provoz bez pevné linky. Tady je tedy příslušná úprava. Stačí, když ze zapojení vypustíte KTL1, R13, R14, T2, D5 a relé REL1. Potom je třeba propojit body 8 a 4 v místě, kde byl kontakt REL1B a bod 9 s bodem 13 v místě kontaktu REL1C. To je vše. Tato úprava již byla několikrát realizována a vždy fungovala bez problémů.

Upozorňuji však, že při vyzvednutí sluchátka "pevného" telefonu není slyšet oznamovací tón, brána ho totiž negeneruje.

Ještě jedno upozornění. Stalo se v několika případech, že nefungovalo vytáčení tel. čísla z telefonu a při každém stisknutí tlačítka se brána resetovala. Problém byl v tom, že některé telefony ("pevné" ne MT) mají větší úroveň DTMF tónu a ta se dostala do obvodu detekce zavěšení telefonu. Odstranit to jde zvětšením rezistoru R3. Dejte vědět jak vám to funguje, uvítám jakékoli další připomínky a zkušenosti se stavbou či provozem brány.

Zapojení zdroje pro BraMo 2.0

Zapojení zdroje pro BraMo 2.

Popis vstupů a výstupů zdroje

SV2:
přívod síťového napětí 220V
SV1:
pin1 - st 9V
pin2 - 0V
pin3 - st 36V

Plošný spoj 2 pro BraMo 2

autor: Míra

strana spojů: Strana spojů (klikni pro větší náhled).          rozmístění součástek: Rozmístění součástek (klikni pro větší náhled).

Zde si můžete stáhnout soubory pro tento plošný spoj ve formátu Eaglo 4.03.

Plošný spoj 1 pro BraMo 2

autor:Peter Hrozensky

Nejake chybicky v popise odporov (preklepy) v tomto navrhu PS. Tu su opravy. Spravne hodnoty odporov , v zatvorke su chybne hodnoty na scheme:
R37-1K(33R)
R40-47K(47R)
R45-47K(46R)
R47-100R(44R)
Dále je nutno na DPS propojit Vss EEPROM s 0V, jinak se nebudou nastavené hodnoty do paměti ukládat.

strana spojů: DPS - strana spojů (klikni pro větší náhled).   osazení DPS: Osazení DPS(klikni pro větší náhled).   rozmístění součástek: Rozmístění součástek na DPS (klikni pro větší náhled).

Zde si můžete stáhnout soubory pro tento plošný spoj ve formátu Orcad 9 a Corel Draw 9-e (30.5.2003 provedena oprava těchto souborů).

Programy pro procesor

Program 2.04

***SIEMENS***
Testován s: C35
Programovat s: WDT = OFF, OSC = XT
Funkce: Program je naprosto stejný jako 2.03 jen s tím rozdílem že je upraven pro Siemensy.

Program 2.03

***ERICSSON***
Testován s: 768, 788
Programovat s: WDT = OFF, OSC = XT
Funkce brány: Při odchozím volání se číslem devět na telefonu provolíte na bránu a můžete vytáčet požadované telefonní číslo. Nesmíte zapomenout na předčíslí, voláte přece přes mobil! Po zavěšení sluchátka se telefon opět automaticky připojí na pevnou linku. Pokud po vyzvednutí sluchátka nevytočíte devítku hovor je směrován na pevnou linku. Příchozí hovory jak z pevné linky tak z brány budou na telefon směrovány automaticky.
Pozn: telefon = stolní, "domácí" telefon; mobil = mobilní telefon
V následující tabulce jsou popsány další funkce brány a způsob jejich nastavení.

Nastavení brány:
Po vyzvednutí sluchátka se provolte na bránu (tlačítko 9). Stisknutím tlačítka # vstoupíte do servisního menu. Dále postupujte podle toho jakou funkci chcete zvolit.
číslo parametr funkce
10   vypne nabíjení mobilu
11   zapne nabíjení mobilu (výchozí stav)
20   vymaže z paměti brány přednastavené tel.č. na které brána volá při sepnutí ALARM vstupu (výchozí stav)
21 tón - tel.číslo (s předčíslím) uložíte do paměti brány tel.číslo na které brána volá při sepnutí ALARM vstupu
22 tón - zadat číslo udávající počet opakování ALARMů. Povolený počet 1 - 9. Uložíte do paměti brány, kolikrát vám brána zavolá po sepnutí ALARM vstupu. Každé volání trvá asi 25s (nepřesáhne polovinu impulsu). (výchozí stav = 2)
30   Vypne se automatická provolba. (výchozí stav)
31   Zapne se automatická provolba. To znamená že při vytočení telefonního čísla, které začíná nulou (volání na mobil, meziměstské volání atd.) se hovory budou automaticky směrovat přes bránu bez nutnosti použít provolbu (9ka). Místní hovory půjdou na pevnou linku.
tón - upozorní vás na to že máte zadat parametr.
Pokud provedete neplatnou volbu tak se ve sluchátku ozve kolísavý tón a brána se odpojí (přepne na pevnou linku).
Pokud provedete správné nastavení tak se ve sluchátku ozvou tři stejné tóny a brána se odpojí (přepne na pevnou linku). Navolené funkce se uloží do paměti brány.

Program 2.02

***ERICSSON***
Testován s: 768, 788, 628, A1018s
Programovat s: WDT = OFF, OSC = XT
Funkce: Program je naprosto stejný jako 2.01 jen s tím rozdílem že je upraven pro Ericssony.

Program 2.01

***SIEMENS***
Testován s: C10, C35
Programovat s: WDT = OFF, OSC = XT
Funkce brány: Při odchozím volání se číslem devět na telefonu provolíte na bránu a můžete vytáčet požadované telefonní číslo. Nesmíte zapomenout na předčíslí, voláte přece přes mobil! Po zavěšení sluchátka se telefon opět automaticky připojí na pevnou linku. Pokud po vyzvednutí sluchátka nevytočíte devítku hovor je směrován na pevnou linku. Příchozí hovory jak z pevné linky tak z brány budou na telefon směrovány automaticky. Pozn: telefon = stolní, "domácí" telefon; mobil = mobilní telefon
V následující tabulce jsou popsány další funkce brány a způsob jejich nastavení.

Nastavení brány:
Po vyzvednutí sluchátka se provolte na bránu (tlačítko 9). Stisknutím tlačítka # vstoupíte do servisního menu. Dále postupujte podle toho jakou funkci chcete zvolit.
číslo parametr funkce
10   vypne nabíjení mobilu
11   zapne nabíjení mobilu
20   vymaže z paměti brány přednastavené tel.č. na které brána volá při sepnutí ALARM vstupu
21 tón - tel.číslo (s předčíslím) uložíte do paměti brány tel.číslo na které brána volá při sepnutí ALARM vstupu
tón - upozorní vás na to že máte zadat parametr. Pokud provedete neplatnou volbu tak se ve sluchátku ozve kolísavý tón a brána se odpojí (přepne na pevnou linku). Pokud provedete správné nastavení tak se ve sluchátku ozvou tři stejné tóny a brána se odpojí (přepne na pevnou linku). Navolené funkce se uloží do paměti brány.

Zapojení kabelů mezi bránou a MT

Kabel k C35.

Kabel k 628...

Kabel k C10...

návrat na hlavní stránku | E-MAIL | tato stránka založena: 25.6.2001 | © Amnez | Osobní stránky autora |