LOGO stránek tato stránka aktualizována: 14.9.2002

BraMo 3.0

BraMo 3.0 je modul k mobilnímu telefonu tzv. pager, pomocí kterého je možno odesílat SMS zprávy na jiné mobilní telefony. Bližší popis jeho funkce bude vždy popsán u příslušného programu pro procesor. Je to proto že právě program procesoru rozhoduje o funkci zařízení. BraMo 3.0 je možno použít jako výstup alarmu, nebo hlídat stav nějakého vzdáleného zařízení.

Schéma a DPS

BraMo30 (klikni pro větší náhled).     Zde si můžete stáhnout DPS a schéma ve formátu pro Eagle.

DPS pro BraMo3 - strana spojů.   DPS pro BraMo3 - rozmístění součástek.

Pokud budete chtít MT nabíjet přes bránu, je nutno aby napájení brány nebylo větší než 12V. Hrozilo by přetížení nabíjecích obvodů v MT (nabíjení telefonu zrušíte rozpojením SV5, viz. schéma).

Upozornění: Při spuštění je potřeba nejdříve zapnout bránu a potom k ní připojit zapnutý mobilní telefon. Jinak by mohlo dojít k "zakousnutí" SW brány, nebo MT.
S toho důvodu také doporučuji zálohovat napájení brány. MT je zálohovaný svým vlastním akumulátorem. Při zachování těchto zásad bude chod brány bezchybný.

Tento typ brány (BraMo 3.0) je také upraven pro novější typ procesoru a to pro PIC16F84A XT/P. Lze ho použít bez jakékoli úpravy v zapojení. Samozřejmě musí mít jiný program než předchozí PIC. Vhodný program najdete mezi programy. U příslušného programu je zdůrazněno že je pro tento procesor.

Programy pro procesor

Program 3.03

***ERICSSON***
Odzkoušen s MT: A1018s v. SW 991105 1519
Programovat s: WDT = OFF, OSC = XT
!!! upraven pro mikroprocesor PIC16F84A !!!
Funkce brány: Stejná jako v.3.01.

Program 3.02

***ERICSSON***
Odzkoušen s MT: A1018s v. SW 991105 1519
Programovat s: WDT = OFF, OSC = XT
Funkce brány: Stejná jako v.3.01.

Program 3.01

***ERICSSON***
Odzkoušen s MT: E768
Programovat s: WDT = OFF, OSC = XT
Funkce brány: Po připojení zapnutého MT ke spuštěné bráně se rozsvítí LED dioda D3 a tím signalizuje že brána s MT komunikuje. Po stisknutí tlačítka, připojenému k svorkám SV2, brána odešle přes mobilní telefon (MT) SMS zprávu na 1 až 7 telefonních čísel (viz nastavení brány). Tel. čísla jsou uložená v tel. seznamu MT na prvních sedmi paměťových místech (myšleno v abecedním řazení!). Proto doporučuji čísla uložit pod názvy jako AA1, AA2 atd.. Vlastní text SMS zprávy napište jako novou textovou zprávu a uložte ji na první místo v seznamu zpráv. Z tohoto místa si ji brána před odesláním vybere.

Nastavení brány se provádí pomocí zkratovacích propojek (JUMP) na svorkovnici SV3. Naprogramování brány pomocí SV3 je nutno provést před zapnutím brány!
zkratované piny na SV3 funkce
1-2 odešle SMSku na tel. číslo uložené v tel. seznamu MT na prvním místě
3-4 odešle SMSku na tel. číslo uložené v tel. seznamu MT na druhém místě
5-6 odešle SMSku na tel. číslo uložené v tel. seznamu MT na třetím místě
7-8 odešle SMSku na tel. číslo uložené v tel. seznamu MT na čtvrtém místě
9-10 odešle SMSku na tel. číslo uložené v tel. seznamu MT na pátém místě
11-12 odešle SMSku na tel. číslo uložené v tel. seznamu MT na šestém místě
13-14 odešle SMSku na tel. číslo uložené v tel. seznamu MT na sedmém místě
15-16 - při zkratovaných pinech, po stisknutí tlačítka, odešle předvolené SMS zprávy a čeká na uvolnění tlačítka
- při rozpojených pinech, po stisknutí tlačítka, odešle předvolené SMS zprávy a odesílání opakuje stále dokola, než je tlačítko uvolněno.

Zapojení kabelů mezi bránou a MT

Kabel k Ericssonu 628...

návrat na hlavní stránku | E-MAIL | tato stránka založena: 15.1.2002 | © Amnez | Osobní stránky autora |